Cộng đồng chia sẻ sách và quần áo, đồ chơi trẻ em!

Đăng cho-nhận sách cũ, mới tại Varibook.com!

Quần áo, đồ chơi trẻ em

Bản quyền

-      Varibook.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và mong muốn các thành viên và/hoặc người dùng cũng ứng xử như vậy.

-       Các nội dung được đăng bởi các thành viên trên varibook.com thuộc sở hữu của người đăng. Chúng tôi (team of varibook.com) không sở hữu bất kỳ bản quyền nào của các nội dung này.

-       Chúng tôi tôn trọng công sức làm việc của người khác, và chúng tôi luôn yêu cầu các thành viên của chúng tôi đăng nguồn của các nội dung được đăng. Với các nội dung được chia sẻ từ các trang web khác nơi sở hữu quyền tác giả, các nội dung này phải được hiển thị cùng với đường dẫn của trang web gốc.

-       Chúng tôi không chấp nhận các hành vi vi phạm bản quyền trên trang web của chúng tôi và sẽ xóa hoặc vô hiệu đường dẫn vào các nội dung này, nếu có chứng cứ các nội dung vi phạm bản quyền.

-       Chúng tôi được quyền xóa hoặc  vô hiệu đường dẫn đến các nội dung vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi mà không cần thông báo. Và chúng tôi sẽ chấm dứt tư cách thành viên với những ai có hành vi vi phạm bản quyền nhiều lần.

-       Nếu các bạn phát hiện hình ảnh của bạn, video, hoặc các nội dung khác trên varibook.com vi phạm bản quyền, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại varibook@yahoo.com. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho hiển thị đường dẫn trang web của bạn vào các nội dung này (nếu bạn là tác giả), hoặc chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức các nội dung này khi có đủ các bằng chứng về vi phạm bản quyền. Hoặc chúng tôi sẽ thương lượng với tác giả nếu được đồng ý.

-       Chúng tôi cũng khuyến khích các bạn cung cấp cho chúng tôi nguồn gốc của các nội dung chưa được đăng đầy đủ trên trang web của chúng tôi.